Privacyverklaring Coachingklik  

Voor het gebruik van het platform CoachingKlik hebben wij een privacyverklaring opgesteld over hoe Coachingklik B.V. (“Coachingklik”) als verwerkingsverantwoordelijke omgaat met jouw persoonsgegevens. We gebruiken jouw gegevens alleen op een veilige manier en volgens de toepasselijke wetgeving. Deze privacyverklaring kan tussentijds aangepast worden. Op onze website staat altijd de meest recente versie.


Wie zijn wij?

www.coachingklik.nl  

Coachingklik B.V.

Reutsedijk 7

5264 PC Vught

info@coachingklik.nl

KVK nummer: 82732566


Persoonsgegevens die worden verwerkt

CoachingKlik verwerkt persoonsgegevens van zowel coaches als (potentiële) coachees. Het gaat hierbij om gegevens die jij zelf aan ons verstrekt of waarvoor je toestemming geeft dat we ze mogen registreren. Wij krijgen geen persoonsgegevens van derden.


Coaches

Van coaches verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres;
 • E-mailadres;
 • Website;
 • KvK-nummer;  
 • Bankrekeningnummer;
 • Beeldmateriaal (foto en video);
 • Over welke certificeringen je beschikt;
 • Welk type coach je bent inclusief ervaringsjaren;
 • Overige persoonsgegevens die door de coach worden verstrekt.  


Om als coach een profiel aan te maken op het platform, ben je verplicht om deze informatie te verstrekken. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om een profiel aan te maken.


Coachee

Van coachees verwerken wij de volgende persoonsgegevens;

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die door jou worden verstrekt.


Als (potentiële) coachee kun je zonder het verstrekken van persoonsgegevens gebruik maken van de website en de video’s van coaches bekijken. Zodra je een klik voelt met een coach en een match tot stand wil brengen, hebben we wel bovenstaande gegevens nodig. Zonder deze persoonsgegevens kunnen we de match niet tot stand brengen.

CoachingKlik verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.  


Nieuwsbrief

Het is ook mogelijk om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Hiervoor hebben we jouw e-mailadres nodig. Uiteraard kun je je toestemming altijd intrekken en je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Je zal nooit zonder toestemming onze nieuwsbrief ontvangen.

Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het verwerken van de hiervoor genoemde persoonsgegevens is voor coaches het aanmaken van een profiel en het vervolgens kunnen factureren van kliks. Voor een coachee is het doel om een match tot stand te brengen. De verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, conform artikel 6 lid 1 sub a AVG. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Door middel van het invullen van jouw gegevens op de website, geef je toestemming voor de verwerking daarvan. Uiteraard kun je deze toestemming altijd intrekken.  


Door het aanmaken van een profiel als coach komt er een overeenkomst tot stand tussen de coach en Coachingklik. De gegevens die jij doorgeeft, worden gebruikt aan de verplichtingen op basis van deze overeenkomst te kunnen voldoen. De verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 sub b AVG. Als je je toestemming intrekt, zal ook jouw profiel verwijderd worden. Deze intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming.  


Bewaartermijn van gegevens

Coachingklik is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Als het gaat om gegevens waar deze wettelijke bewaarplicht niet voor geldt, hanteert Coachingklik de volgende termijnen:

 • Gegevens die zijn verstrekt voor de nieuwsbrief: uiterlijk drie maanden na afmelding voor de nieuwsbrief;
 • Gegevens die zijn verstrekt om een match tot stand te brengen: uiterlijk drie maanden na de totstandkoming van de match;
 • Gegevens die zijn verstrekt om als coach een profiel te maken: uiterlijk zes maanden na verwijdering van het profiel. Indien het profiel wordt verwijderd vanwege misbruik of slechte recensies, zal Coachingklik de gegevens maximaal twee jaar bewaren om toekomstig misbruik te voorkomen.

Voor eventuele gegevens die niet onder de hiervoor bedoelde categorieën vallen, geldt dat Coachingklik deze niet langer bewaart dan nodig is voor het doeleinde van de betreffende verwerking.  


Delen met derden

Als coachee verstrek jij jouw persoonsgegevens via ons platform zodat jij in contact kan worden gebracht met de coach. Wij delen jouw persoonsgegevens dus met de coach waarmee jij een match wil maken.


Daarnaast moeten wij soms ook persoonsgegevens verstrekken aan derden als dit nodig is vanwege een wettelijke verplichting of vanuit een gerechtvaardigd belang zoals een redelijke bedrijfsuitoefening. Dat betekent dat wij bepaalde gegevens met derden delen:

 • Voor het werken van betalingen delen wij gegevens met onze bank;
 • Voor het factureren van kliks, delen we gegevens met ons administratiesysteem;
 • Onze websitebouwer heeft ook inzage in de website databases om zodoende een goede werking van het platform te kunnen nastreven;
 • Voor het inzichtelijk maken van informatie gebruiken we verschillende tools Memberstack, Airtable en Integromat;
 • Voor het uploaden en bewaren van de video’s gebruiken wij WeTransfer en Youtube;
 • Voor het versturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van ActiveCampaign;
 • Voor het bijhouden van de kliks, maken we gebruik van Google (Analytics en TagManager).

Klik zorgt ervoor dat deze partijen zich tegenover haar verplichten tot een veilige verwerking en bescherming van jouw gegevens en zal indien nodig verwerkersovereenkomsten sluiten. Gegevensverwerking vindt plaats binnen de EU of vindt uitsluitend plaats met partijen in landen met een passend beschermingsniveau of we maken duidelijke afspraken met deze partijen over de bescherming van jouw gegevens. We verkopen jouw gegevens niet aan derden.


Cookies

Via onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We maken gebruik van de privacyvriendelijke instelling van Google Analytics (oftewel: volledig geanonimiseerd) en daarom plaatsen wij deze cookies zonder dat daar toestemming voor nodig is. Verder gebruiken we geen cookies.


Geautomatiseerde besluitvorming

Er worden op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten genomen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.


Beveiligen van gegevens

CoachingKlik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Daarvoor maken we onder andere gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat voor ons platform en is de informatie alleen toegankelijk op need-to-know basis.


Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen  

Je hebt altijd heeft het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een dergelijk verzoek kun je sturen naar info@coachingklik.nl, waarna wij zo snel mogelijk op jouw verzoek zullen reageren.  


Klachten

In het geval van een klacht vragen we je om dit te melden via info@coachingklik.nl. Daarnaast heb je altijd het recht om je tot de Autoriteit Persoonsgegevens te wenden.


SEPTEMBER 2021